Nasze motto

"WYOBRAŹNIA JEST WAŻNIEJSZA OD WIEDZY, BO WIEDZA JEST OGRANICZONA" Albert Einstein

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne FANTAZJA dysponuje 80 miejscami dla dzieci od 3 do 6 lat (możliwa opieka również dla dzieci od 2,5 roku życia).

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski

Uczymy języka w sposób interesujący i przyjemny, ale jednocześnie intensywny, co sprawia, że konkretne efekty będą widoczne już w bardzo krótkim czasie. Nasze przedszkolaki uczą się języka angielskiego poprzez kontakt z nauczycielem prowadzącym grupę w języku angielskim. Grają, tańczą, słuchają historii, śpiewają. Nauka odbywa się zupełnie naturalnie, ponieważ dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny.

 

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna jest nie tylko rozumianą powszechnie korekcją istniejących wad postawy. Gimnastyka korekcyjna to różne rodzaje ćwiczeń – z piłką, z hantlami i taśmami oraz bez przyrządów. Mają one na celu wzmocnienie partii mięśni odpowiedzialnych za prawidłową postawę i właściwe ułożenie kręgosłupa. Są to także działania profilaktyczne oraz mające na celu kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że dzieci wykazują dużą biologiczną potrzebę ruchu, którą mogą spożytkować na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, przy okazji utrwalając dobre nawyki i korygując powstałe zniekształcenia.

 

Rytmika

Rytmika to metodę wychowania muzycznego dzieci, która została stworzona przez E. Jaquesa-Dalcroze`a. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności. Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmiki będzie wrażliwe na muzykę i ogólnie na sztukę, bardziej samodzielne, inteligentne, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie.

Zajęcia grupowe z logopedą

Grupowa terapia logopedyczna dzieci kierowana jest zarówno do dzieci, które mają problemy logopedyczne (wówczas ich  celem  jest usunięcie problemu) oraz do dzieci mówiących prawidłowo, gdyż wówczas ich zadaniem jest doskonalenie języka, dzięki czemu dzieci mówią coraz poprawniej.

 

Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Psycholog i Pedagog obejmują opieką wszystkie uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego FANTAZJA  dzieci wymagające dodatkowej pomocy oraz wspierają dzieci z problemami jak i te wyjątkowo uzdolnione. Prowadzą różne formy pomocy indywidualnej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli i rodziców.

 

Zajęcia taneczne

Dzięki tym zajęciom Twoje dziecko wkroczy w magiczny świat tańca, dowie się, na czym polega rytm i pozna podstawowe kroki taneczne. Nie musisz martwić się o to, czy jest już gotowe na udział w zajęciach tanecznych – Zabawy z tańcem i muzyką są przystosowane do rozwoju psychomotorycznego już 3-latków i pozwalają na rozwijanie ich umiejętności ruchowych.

 

Zajęcia z elementami plastykoterapii

Plastykoterapia wykorzystuje różnorodne formy plastyczne.. Na zajęciach dzieci malują pędzlem, kredkami, pisakami, palcami, rzeźbieniem, grafiką, lepieniem z masy solnej, gliny, wydzieraniem, wycinaniem itd. Dzieci przelewają na swoje dzieło emocje, głęboko ukryte sceny i uczucia. Dzieciom zostawiana jest przestrzeń na swobodną twórczość, podczas której, można bezpiecznie wyrazić to, co trudno opisać słowami.

Zajęcia z elementami bajkoterapii

Bajkoterapia pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Wykorzystuje się odpowiednio dobrany tekst. Dzięki temu w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją, przestają czuć się samotnie.

 

Kino

Podczas tych zajęć dzieci oglądają bajki edukacyjne dostosowane do swojego wieku. Każda bajka jest uzupełniona komentarzem opiekuna, tak aby w pełni przybierała formę edukacyjną. Poruszają one różnego rodzaju tematy związane z otaczającym światem, zmieniającymi się porami roku, wydarzeniami i naszą emocjonalnością.

 

Terapia ręki

Terapia ręki to skupiająca się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

 

Proponowane zajęcia dodatkowe mogą ulegać modyfikacjom w roku szkolnym w zależności od potrzeb dzieci oraz wprowadzanych zmian dydaktyczno-wychowawczych.

Dodatkowo dzieci mają organizowane różnego rodzaju wycieczki – kontakt z naturą i sztuką. Rodzice otrzymują także propozycje różnego rodzaju zajęć dodatkowych, na które będzie można zapisać dzieci za dodatkową opłatą wszystko zależy od potrzeb dzieci oraz propozycji Rodziców.